Архив документи Епархийски съвет на ААПЦ, Църковени настоятелства на ААПЦ, Други

 
Ахривът от документи на този сайт се състои от над 6200 архивни страници. Същият архив се съхранява в Централният държавен архив на РБ на хартиени носители от периода 1878 г. до 1944 г., а някои и след това.

Страницата е в процес на доизграждане.

Album info