За нас
.
    Арменското училищно сдружение "Степанос Ховагимян" - гр. София e учредено на 23 април 1996 г. Основните области на дейност на Сдружението са образование и култура, а главната му цел - да работи за съхраняването и развитието на арменските духовни ценности, традиции и предаването им на младите хора в общността.
    Сдружението обединява усилията на родителите и други заинтересовани лица от общността с усилията на държавните и общински институции и други организации за осъществяване на своите цели. Една от основните му задачи е да организира обучението на децата по майчин език: да съдейства при набирането на ученици от основните училища в София за Арменското училище, детската градина и други курсове, да организира и провежда курсове по арменски, да съдейства при подбора на учители, учебници и помагала по арменски език. Сред целите на организацията са също така да организира различни семинари и образователни курсове, да съдейства за организиране отдиха на арменските ученици и да подпомага социално слабите, както и да организира отбелязването на някои големи празници (Коледни тържества за учениците и др.). Сдружението работи като подпомага или реализира само образователни програми с учениците от арменски произход, подпомага училищното ръководство на основното училище в организирането на занятията по майчин език, подпомага извънучилищните форми за работа с учениците, съдейства за осигуряване на допълнителни финансови средства за учениците, изучаващи арменски език в основното училище, подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база, организира различни курсове и беседи, поддържа контакти със сродни организации у нас и в чужбина и набира финансови средства за работата си чрез дарения и благотворителна дейност. Сдружението се управлява от Управителен съвет. Председател на Сдружението е инж. Оник Пилибосян.Управителен съвет
.
Председател:
инж.
Оник
Пилибосян
Зам.-
председател:
Гоар
Хнканосян
Касиер-
счетоводител:
Агоп
Маникян
Секретар:
Едмон
Дограмаджиян
Член:
Анна
Меликсетян